Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố văn bảnTên văn bảnNgày phát hànhTải vềChi tiết
1 104-CV/TU Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới 01/03/2021
2 38-BC/VPTU Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021 22/02/2021
3 13-KH/TU Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 08/02/2021
4 33-BC/VPTU Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021 01/02/2021
5 31-BC/VPTU Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021 25/01/2021
6 169 - HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 22/01/2021
7 07-KH/BTGTU Kế hoạch công tác Phối hợp tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 312/2021) Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 21/01/2021
8 22 TB/TU Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy 20/01/2021
9 10 KH/TU Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy “Về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020” 20/01/2021
10 30-BC/VPTU Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 18/01/2021
11 32 BC/TU Kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 15/01/2021
12 111-QĐ/TU Về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Cần Thơ 15/01/2021
13 28-TB/TU Phân công lãnh đạo xử lý, giải quyết công việc của Thành ủy trong thời gian Thường trực Thành ủy dự Đại hội XIII của Đảng 11/01/2021
14 28-BC/VPTU Từ ngày 31/12/2020 đến 08/01/2021 11/01/2021
15 09-KH/TU Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoan 2012 - 2020 11/01/2021
16 25-TB/TU Phân công nhiệm vụ đối với các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 08/01/2021
17 27-BC/VPTU Công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 06/01/2021
18 08-KH/TU Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030” 05/01/2021
19 27-BC/TU Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” năm 2020 04/01/2021
20 25-BC/VPTU Từ ngày 25 đến 31/12/2020 04/01/2021
21 07-KH/TU Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/9/2013 của Thành ủy “Xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” 31/12/2020
22 06-KH/TU Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/4/2012 của Thành ủy “Đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” 31/12/2020
23 05-CT/TU Của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 28/12/2020
24 05-KH/TU Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 18/12/2020
25 05-CTr/TU Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nƣớc năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 18/12/2020
26 04-KH/TU Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 18/12/2020
27 48-CT/TW Về việc tổ chức tết năm 2021 09/12/2020
28 165-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 09/12/2020
29 160-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) 03/12/2020
30 13-HD/UBKTTW Về việc giải quyết tổ cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đai biểu Hôi đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 02/12/2020
<<<1 2 3 4 5          >>>

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: Tổng lượt truy cập: 676274