Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố văn bảnTên văn bảnNgày phát hànhTải vềChi tiết
1 297-KH/TU Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới” 09/05/2024
2 33-CT/TU Về triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” 08/05/2024
3 31-CT/TU Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 04/05/2024
4 1515-QĐ/TU Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy Cần Thơ 03/05/2024
5 290-KH/TU Kế hoạch số 290-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024) 19/04/2024
6 995-CV/TU Công văn số 995-CV/TU tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 16/04/2024
7 478-TB/TU Thông báo số 478-TB/TU kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Thành ủy, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16, khóa XIV (mở rộng) 09/04/2024
8 31-CT/TU Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 04/04/2024
9 74-CTr/TU Chương trình số 74-CTr/TU công tác quý II/2024 của Đảng bộ thành phố 29/03/2024
10 283-KH/TU Kế hoạch số 283-KH/TU thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 28/03/2024
11 982-CV/TU Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2024 20/03/2024
12 978-CV/TU Công văn số 978-CV/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư 14/03/2024
13 73-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” 12/03/2024
14 72-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” 12/03/2024
15 71-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” 12/03/2024
16 276-KH/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 06/03/2024
17 275-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” 06/03/2024
18 29-CT/TW Chỉ thị số 29-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố 04/03/2024
19 963-CV/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới 22/02/2024
20 961-CV/TU Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và huyện Cờ Đỏ năm 2024 21/02/2024
21 265-KH/TU Kế hoạch số 265-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW Ban Bí thư 26/01/2024
22 264-KH/TU Kế hoạch số 264-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 26/01/2024
23 70-CTr/TU Chương trình số 70-CTr/TU thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ƣơng Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024. 12/01/2024
24 258-KH/TU Kế hoạch số 258-KH/TU thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị 02/01/2024
25 258-KH/TU Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” 02/01/2024
26 28-CT/TU Về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 29/12/2023
27 255-KH/TU Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ 20/12/2023
28 934-CV/TU Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Giáp Thìn năm 2024 18/12/2023
29 937-CV/TU Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng 15/12/2023
30 253-KH/TU Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 15/12/2023
<<<1 2 3 4 5                     >>>

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay: 7877
Tháng 5: 212986
Năm 2024: 1053400
Tổng lượt truy cập: 5696547