Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố văn bảnTên văn bảnNgày phát hànhTải vềChi tiết
1 103-KH/TU Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 12/05/2022
2 102-KH/TU Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 06/05/2022
3 102-KH/TU Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 06/05/2022
4 101-KH/TU Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022 06/05/2022
5 101-KH/TU Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng thành phố Cần Thơ năm 2022 06/05/2022
6 482-CV/TU Triển khai thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư “Về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị” 04/05/2022
7 481-CV/TU Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” 04/05/2022
8 100-KH/TU Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố 29/04/2022
9 302-TB/VPYU Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 18/3/2022 26/04/2022
10 95-KH/TU thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 13/04/2022
11 454-CV/TU Tăng cường các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công 01/04/2022
12 449-CV/TU Về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản 30/03/2022
13 90-KH/TU ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025 28/03/2022
14 447-CV/TU Về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 25/03/2022
15 80-KH/TU Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 14/03/2022
16 79-KH/TU Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định đƣợc thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức 14/03/2022
17 78-KH/TU Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị “Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 14/03/2022
18 76-KH/TU Thực hiện Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 10/03/2022
19 77-KH/TU Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” 09/03/2022
20 434-CV/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư 08/03/2022
21 71-KH/TU Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 07/03/2022
22 70-KH/TU Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 04/03/2022
23 69-KH/TU Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 03/03/2022
24 428-CV/TU Tổ chức đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 03/03/2022
25 68-KH/TU Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06/02/2012 của Thành ủy "Về quản lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vêh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa ban fthành phố Cần Thơ" 28/02/2022
26 422-CV/TU Thực hiện công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chóng dịch Covid-19 25/02/2022
27 151-TB/TU Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tại cuộc hợp Ban Thường vụ 24/02/2022
28 420-CV/TU Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 29/9/2021 của Bộ chính trị 22/02/2022
29 260-TB/VPTU Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại Biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 22/02/2022
30 15-CT/TU Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022-QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ 22/02/2022
<<<1 2 3 4 5              >>>

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay: 2091
Tháng 5: 49463
Năm 2022: 442089
Tổng lượt truy cập: 1722943