HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

  • Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

  • HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

  • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/TU NGÀY 01/08/2016 CỦA THÀNH ỦY CẦN THƠ VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỄN DU LỊCH

  • HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

  • HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ(MỞ RỘNG) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỆM VỤ NĂM 2018 VÀ ĐỀ RA NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ NĂM 2019

  • HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH LẦN THỨ MƯỜI LĂM

  • HỘI NGHỊ THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

VIDEO

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: Tổng lượt truy cập: 871774