Văn hóa - Văn nghệ

Hội thảo khoa học “Thể lệ biên soạn và Đề cương chi tiết bản thảo Quyển Văn hóa Cần Thơ”

Bình Thủy phát huy du lịch văn hóa, tâm linh

Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ

Tổ chức Lễ hội Kỳ yên Thượng điền

Liên hoan “Tiếng hát Cựu chiến binh “ cụm số 01

Trưng bày chuyên đề “Đo lường trong đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long”

Liên kết