THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thành tựu nổi bật 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cập nhật lúc 03:42 ngày 01/12/2023 - Số lượt xem: 551

Thành tựu nổi bật 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết