THÔNG BÁO, MỜI HỌP

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo, kiểm tra và dự Lễ giao nhận quân năm 2020
Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo, kiểm tra và dự Lễ giao nhận quân năm 2020
Cập nhật lúc 12:56 ngày 07/02/2020

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo, kiểm tra và dự Lễ giao nhận quân năm 2020


Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo, kiểm tra và dự Lễ giao nhận quân năm 2020
Tập tin đính kèm


Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết