THÔNG BÁO, MỜI HỌP

Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Cập nhật lúc 02:01 ngày 05/02/2020


Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Tập tin đính kèm


Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết