THÔNG BÁO

Giấy mời Dự Hội thảo trực tuyến toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy

Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo, kiểm tra và dự Lễ giao nhận quân năm 2020

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”.

Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương về kiểm tra, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW ngày 04/9/1998 ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị “Về chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”.