THEO GƯƠNG BÁC – NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Các địa phương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 11:26 ngày 15/05/2024 - Số lượt xem: 157


Trong 2 ngày 13 và 14/5/2024, Huyện ủy Phong Điền, Cờ Đỏ và Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Tại Phong Điền, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kểm tra Thành ủy Cần Thơ; đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền; đồng chí Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;...

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kểm tra Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền trao giấy khen cho các tập thể.Ảnh: Nhựt Tân.

Sau khi được quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy; hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện cho tất cả đảng viên; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW vào chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và được cụ thể hóa vào các kế hoạch, chỉ đạo của Huyện ủy đến các chi, đảng bộ và tất cả đảng viên trên toàn địa bàn huyện... Đến nay, đã góp phần xây dựng 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2/6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện 309 mô hình dân vận khéo; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên luôn gương mẫu, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục qua các tin, bài, chuyên đề, chuyên mục, phát thanh, qua các cuộc hội, họp, hội thi, hội diễn, sinh hoạt chuyên đề đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm thực hiện tốt… Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng huyện Phong Điền lên huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị sinh thái.

Hội nghị cũng được nghe những tham luận từ những tập thể và cá nhân tiêu biểu; đồng thời, nêu lên khó khăn, hạn chế; đặc biệt, là được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.

Dịp này, có 10 tập thể và 39 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Cờ Đỏ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật đó là:

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Cờ Đỏ trao tặng hoa và giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Trọng Thủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề hằng năm kịp thời, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phù hợp với tình hình của địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác gắn với cam kết thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân xác định rõ nhiệm vụ việc học tập và làm theo Bác, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.  

Huyện có 291 mô hình của tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực được nhân rộng, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra giám sát, biểu dương, khen thưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và chuyên đề hàng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; đồng chí Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Cờ Đỏ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Trung ương và của Thành ủy, Huyện ủy về học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề hằng năm; quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bí thư Huyện ủy đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, nhất là sự nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường; từ đó, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp vì sự phát triển chung của địa phương, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ biểu dương khen thưởng cho 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

* Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 3 năm qua, Quận uỷ và các cấp uỷ Đảng quận Bình Thuỷ đã triển khai, quán triệt kịp thời và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ quận.

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy trao khen thưởng cho các tập thể điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ảnh: Lê Thúy.

Đến nay, đã in ấn trên 5.700 quyển tài liệu học tập chuyên đề, cấp đến 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ quận để nghiên cứu, học tập và sinh hoạt chuyên đề, thường kỳ tại chi bộ; 100% đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn quận được học tập, quán triệt, trên 98% đảng viên ở cơ sở và trên 88% là đoàn viên, hội viên và Nhân dân được học tập, tuyên truyền về chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hàng năm của Thành uỷ, Quận uỷ; ban hành các kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.

Qua 3 năm, đã có 433 mô hình, công trình, phần việc được các cấp uỷ, đảng viên trên địa bàn đăng ký thực hiện “Học và làm theo Bác” trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, nhân rộng 6 mô hình tiêu biểu cấp quận. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp lệ, sinh hoạt định kỳ, họp mặt truyền thống, các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội thảo… Đặc biệt, năm 2024 Ban Tuyên giáo Quận uỷ phát hành “Tài liệu tuyên truyền 20 năm học tập và làm theo Bác” nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thuỷ. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước và sát với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận. Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương luôn được các cấp uỷ đảng, đảng viên thực hiện kịp thời, đúng quy định

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy yêu cầu các cấp uỷ đảng trên địa bàn quận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW gắn chặt chẽ với Kết Luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cần đưa việc học tập và làm theo bác vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm của mỗi cấp uỷ đảng và trong sinh hoạt định kỳ của các chị bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm nhân rộng các mô hình, phần việc hiệu quả, những tập thể, cá nhân thực hiện đạt kết quả tiêu biểu, nổi bật trong học và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 01 của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Dịp này, UBND quận Bình Thủy tặng giấy khen cho 63 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng bộ quận Thốt Nốt các đại biểu được xem clip video phóng sự “Kết quả sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ quận Thốt Nốt”; và clip video giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo quận Thốt Nốt trao tặng hoa và giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Văn Chọn.

Hội nghị đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Thốt Nốt đã đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cụ thể: việc triển khai học tập Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm tại Đảng bộ quận Thốt Nốt luôn đạt trên 98%. Việc đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác ngày càng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, qua 03 năm, toàn quận có 694 mô hình được đăng ký đều khắp trên nhiều lĩnh vực. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nhiều nơi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được Nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt đề nghị các cấp uỷ đảng trên địa bàn quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chuyên đề năm 2024. Chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Kết luận số 21-KL/TW, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị...

Dịp này, quận Thốt Nốt đã biểu dương khen thưởng cho 26 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Nhựt Tân, Trọng Thủy – Văn Duyên, Lê Thúy, Thảo Tâm

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết