LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1954 - 1975)
Cập nhật lúc 10:56 ngày 22/06/2019 - Số lượt xem: 2682
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1954 - 1975)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1954 - 1975)

Sau khi xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I và tập II thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy thành phố Cần Thơ) tiếp tục chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu, khai thác nhân chứng và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ Tập III - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975.


Sau khi xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I và tập II thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy thành phố Cần Thơ) tiếp tục chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu, khai thác nhân chứng và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ Tập III - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975.

>>Tải về Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1954 - 1975)

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết