LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1945 - 1954)
Cập nhật lúc 10:45 ngày 22/06/2019 - Số lượt xem: 2123
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1945 - 1954)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1945 - 1954)

Năm 1995, Tỉnh ủy Cần Thơ đã xuất bản quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tạp I (1929-1945) giới thiệu khái quát vùng đất- mở đất - lập nghiệp - truyền thống - văn hóa của nhân dân tỉnh Cần Thơ; quá trình hình thành Đảng bộ và lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn cách mạng đầy gian truân, hiểm nghèo nhất ...


Năm 1995, Tỉnh ủy Cần Thơ đã xuất bản quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tạp I (1929-1945) giới thiệu khái quát vùng đất- mở đất - lập nghiệp - truyền thống - văn hóa của nhân dân tỉnh Cần Thơ; quá trình hình thành Đảng bộ và lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn cách mạng đầy gian truân, hiểm nghèo nhất ...

>>Tải về Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1945 - 1954)

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết