LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1929-1945)
Cập nhật lúc 10:31 ngày 22/06/2019 - Số lượt xem: 2145
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1929-1945)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1929-1945)

Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của ông cha ta, mãnh đất Cần Thơ - Tây Đô đã trải qua bao gian lao thử thách đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược đầy phí khách anh hùng...


Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của ông cha ta, mãnh đất Cần Thơ - Tây Đô đã trải qua bao gian lao thử thách đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược đầy phí khách anh hùng...

>> Tải nội dung Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1: 1929-1945

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết