KINH TẾ

Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở huyện Phong Điền
Cập nhật lúc 04:34 ngày 24/11/2023 - Số lượt xem: 292

Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở huyện Phong Điền


Trong giai đoạn 2017 – 2023, UBND huyện Phong Điền quan tâm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bên vững giai đoạn 2017 – 2023 tầm nhìn đến năm 2025 (Đề án), từ đó nâng cao giá trị và đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Description: C:\Users\Tan Vinh\Desktop\Hinh 1 nong nghiep.jpg

Lãnh đạo huyện Phong Điền kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, trong 07 năm thực hiện Đề án, huyện Phong Điền quan tâm việc rà soát điều chỉnh quy hoạch, nâng cao chất lượng và quản lý quy hoạch theo hướng xây dựng huyện thành đô thị sinh thái; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đúng hướng; tuyên truyền vận động nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và phối hợp tổ chức được hơn 394 cuộc tập huấn, hội thảo về các mô hình sản xuất hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 13.000 lượt nông dân; tiếp tục xây dựng mối liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, tập trung xây dựng mối liên kết theo nhóm ngành hàng nông sản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đến nay, huyện có 27 hợp tác xã, có 37 mô hình VietGAP, GlobalGAP, tăng 25 mô hình so với năm 2017, với tổng diện tích xây dựng hơn 314ha, có 468 hộ tham gia; cùng với đó, huyện có nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản, đặc trưng địa phương; trong giai đoạn thực hiện, huyện quan tâm nâng cấp, duy tu hệ thống thủy lợi, cống đập; thực hiện trợ giá hơn 57.600 con lươn giống, hỗ trợ hơn 19.000 giống cây ăn trái, trên 105.000 hoa kiểng, 9.000 cá trạch lấu,… với giá trị trên 4 tỷ đồng. Cùng với đó, đã tạo điều kiện cho nông dân vay từ các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay đạt hơn 280 tỷ đồng, giúp nông dân thuận lợi hơn trong phát triển nông nghiệp;…

Hướng tới, UBND huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bên vững giai đoạn 2017 – 2023 tầm nhìn đến năm 2025; trong đó, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến nông sản, quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Ngành Nông nghiệp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân cải tạo vườn cây ăn trái và đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo quy hoạch, tạo vùng nguyên liệu tập trung trên cơ sở gắn với việc tiêu thụ; phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất tập thể… phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nhựt Tân – Nguyễn Hào

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết