KINH TẾ

Nỗ  lực  cải  thiện  môi  trường  để  thu  hút  đầu  tư
Cập nhật lúc 07:44 ngày 09/11/2023 - Số lượt xem: 213

Nỗ  lực  cải  thiện  môi  trường  để  thu  hút  đầu  tư


Thành  lập  tháng  10/2015  trên  cơ  sở  sáp  nhập  giữa  Trung  tâm  Xúc  tiến  Ðầu  tư  -  Thương  mại  -  Du  lịch  TP  Cần  Thơ  và  Trung  tâm  Hội  chợ  Triển  lãm  Quốc  tế  TP  Cần  Thơ,  Trung  tâm  Xúc  tiến  Ðầu  tư  -  Thương  mại  và  Hội  chợ  Triển  lãm  Cần  Thơ  (Trung  tâm)  đã  không  ngừng  nỗ  lực  thực  hiện  các  hoạt  động  liên  kết  hợp  tác;  xúc  tiến  đầu  tư  nước  ngoài  được  triển  khai  đa  dạng,  chủ  động,  linh  hoạt  và  đạt  hiệu  quả  cao,  đi  vào  chiều  sâu...

Tọa  đàm  đối  thoại  giữa  chính  quyền  và  doanh  nghiệp  trên  địa  bàn  TP  Cần  Thơ  năm  2023.

Trong  chặng  đường  20  năm  xây  dựng  và  phát  triển,  TP  Cần  Thơ  tạo  được  những  dấu  ấn,  ấn  tượng  tốt.  Tiềm  lực  kinh  tế  của  thành  phố  chuyển  biến  đáng  kể  trên  nhiều  lĩnh  vực,  có  tính  chất  đầu  mối  và  chi  phối  về  thương  mại,  du  lịch,  khoa  học  công  nghệ,  y  tế,  đào  tạo,  giao  thông  vận  tải  nội  vùng  và  liên  vận  quốc  tế;  địa  bàn  giữ  vị  trí  chiến  lược  về  quốc  phòng  -  an  ninh  của  vùng  và  cả  nước  luôn  được  giữ  vững;  từng  bước  khẳng  định  vai  trò  trung  tâm  của  vùng  ÐBSCL.  Trong  đó,  những  nỗ  lực  trong  hoạt  động  xúc  tiến  đầu  tư,  thương  mại  đóng  góp  không  nhỏ  trong  quá  trình  phát  triển  của  thành  phố.

Giai  đoạn  2016-2020,  kinh  tế  trong  nước  có  nhiều  thuận  lợi,  nhưng  đối  mặt  với  không  ít  khó  khăn,  thách  thức.  Việc  thực  hiện  các  hiệp  định  thương  mại  tự  do  (FTA)  và  hình  thành  Cộng  đồng  kinh  tế  ASEAN  mở  ra  cơ  hội  và  không  gian  phát  triển  rộng  lớn  hơn,  nhưng  thách  thức  cũng  lớn  hơn,  nhất  là  cạnh  tranh  ngày  càng  gay  gắt,  ngay  cả  trên  thị  trường  trong  nước.  Nắm  bắt  được  yêu  cầu  này,  TP  Cần  Thơ  tập  trung  đẩy  mạnh  thu  hút  đầu  tư,  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh  và  chủ  động  hội  nhập  quốc  tế.  Thành  phố  đã  tập  trung  triển  khai  thực  hiện  đầy  đủ,  hiệu  quả  những  nhiệm  vụ,  giải  pháp  chủ  yếu  tiếp  tục  cải  thiện  môi  trường  kinh  doanh,  nâng  cao  năng  lực  cạnh  tranh,  các  giải  pháp  tháo  gỡ  khó  khăn,  thúc  đẩy  phát  triển  sản  xuất  kinh  doanh,  ổn  định  giá  cả  thị  trường,  đảm  bảo  an  sinh  và  phúc  lợi  xã  hội.

Trong  giai  đoạn  này,  Trung  tâm  đã  tham  gia  đón  tiếp  các  đoàn  ngoại  giao,  nhà  đầu  tư  trong  và  ngoài  nước  đến  thăm  và  làm  việc  tại  TP  Cần  Thơ  như  Cộng  hòa  Séc,  Pháp,  Liên  bang  Nga,  Thái  Lan,  Ấn  độ,  Nhật  Bản,  Singapore,  Malaysia,  Dubai,  châu  Âu,  Bỉ,  Hà  Lan,  Hàn  Quốc,  Campuchia,  Canada,...  Tại  chương  trình  làm  việc,  Trung  tâm  đã  cung  cấp  thông  tin  về  môi  trường  đầu  tư,  cơ  chế  chính  sách,  hỗ  trợ  đầu  tư  cho  các  đối  tác,  đồng  thời  đưa  một  số  nhà  đầu  tư  đi  khảo  sát  dự  án  trên  địa  bàn  thành  phố.  Tổ  chức  và  tham  gia  khoảng  18  chuyến  công  tác  xúc  tiến  hợp  tác  đầu  tư,  thương  mại  tại  các  quốc  gia  như  Trung  Quốc,  Israel,  Pháp,  Séc,  Tây  Ban  Nha,  Nhật  Bản,  Hàn  Quốc,  Hoa  Kỳ,  Úc,  Italia,  Singapore,  Malaysia,  Nga.  Nét  nổi  bật  của  các  chuyến  đi  này  là  việc  ký  kết  hợp  tác,  kết  nghĩa  giữa  TP  Cần  Thơ  và  các  địa  phương  tại  các  quốc  gia  nhằm  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  việc  giao  thương  trao  đổi,  hợp  tác  về  các  lĩnh  vực  như  y  tế,  văn  hóa,  giáo  dục,  thương  mại,  du  lịch,…  Thông  qua  chương  trình  xúc  tiến  đã  hỗ  trợ  các  nhà  đầu  tư,  doanh  nghiệp  trong  và  ngoài  nước  tiếp  cận,  mở  rộng  và  phát  triển  các  thị  trường  trọng  điểm,  thị  trường  mới,  nhiều  tiềm  năng.

Từ  năm  2021  đến  nay,  trong  bối  cảnh  nhiều  yếu  tố  thuận  lợi  và  thách  thức  đan  xen.  Cùng  đó,  dịch  COVID-19  phần  nào  ảnh  hưởng  đến  quá  trình  hoạt  động  xúc  tiến  đầu  tư.  Ngay  khi  dịch  được  kiểm  soát,  tập  thể  Ðảng  ủy,  Ban  Giám  đốc  Trung  tâm  đã  lãnh  đạo,  chỉ  đạo  toàn  thể  viên  chức  và  người  lao  động  khắc  phục  mọi  khó  khăn,  chủ  động,  tích  cực  bắt  tay  ngay  vào  việc  xây  dựng  và  thực  hiện  các  hoạt  động  xúc  tiến  đầu  tư,  thương  mại  hằng  năm  theo  chương  trình,  kế  hoạch  hoạt  động  của  Trung  tâm  đề  ra;  đồng  thời,  tổ  chức  thực  hiện  thành  công  nhiều  sự  kiện  đột  xuất  do  Thành  ủy,  UBND  thành  phố  giao  ngoài  kế  hoạch  theo  đúng  đường  lối,  chủ  trương,  chỉ  thị,  nghị  quyết  của  Ðảng,  chính  sách  pháp  luật  của  Nhà  nước.

Trong  năm  2023,  Trung  tâm  tổ  chức  các  chương  trình:  Hội  thảo  Xúc  tiến  Ðầu  tư,  Thương  mại  dành  cho  đối  tác  Nhật  Bản,  với  sự  tham  gia  của  hơn  70  doanh  nghiệp  đến  từ  Nhật  Bản,  Cần  Thơ;  tổ  chức  đoàn  công  tác  xúc  tiến  hợp  tác  đầu  tư,  thương  mại  tại  Hoa  Kỳ;  tổ  chức  đoàn  công  tác  xúc  tiến  hợp  tác  đầu  tư,  thương  mại  tại  Hàn  Quốc.  Tham  gia  đoàn  công  tác  xúc  tiến  đầu  tư  tại  Hà  Lan  và  Bỉ...  Ðồng  thời,  nghiên  cứu  các  thông  tin  liên  quan  đến  chính  sách,  lĩnh  vực  đang  tập  trung  kêu  gọi  đầu  tư  của  thành  phố  Cần  Thơ  để  cung  cấp  cho  nhà  đầu  tư.

Trợ  lực  doanh  nghiệp

Nằm  trong  hoạt  động  trọng  yếu,  hằng  năm,  Trung  tâm  tổ  chức  các  chuyến  đến  thăm  và  làm  việc  với  các  doanh  nghiệp  đang  hoạt  động  trên  địa  bàn  thành  phố  để  tìm  hiểu,  ghi  nhận  những  thuận  lợi  và  khó  khăn  của  các  doanh  nghiệp  trong  quá  trình  sản  xuất  kinh  doanh.  Song  song  đó,  Trung  tâm  phối  hợp  với  các  sở,  ngành  liên  quan  tổ  chức  buổi  tọa  đàm  đối  thoại  giữa  chính  quyền  và  doanh  nghiệp  trên  địa  bàn  TP  Cần  Thơ  dưới  sự  chủ  trì  của  UBND  thành  phố.  Qua  những  buổi  tọa  đàm,  những  khó  khăn,  vướng  mắc  của  các  doanh  nghiệp  được  đại  diện  chính  quyền  giải  đáp,  nhờ  đó  các  doanh  nghiệp  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  hiệu  quả  hơn.  Ðồng  thời,  Trung  tâm  thiết  lập  các  kênh  xúc  tiến  hiệu  quả  với  các  tổ  chức  ngành  nghề,  cơ  quan  xúc  tiến  các  nước;  giữ  liên  hệ  chặt  chẽ  với  các  cơ  quan  thương  vụ,  Văn  phòng  Xúc  tiến  Thương  mại  Việt  Nam  ở  nước  ngoài  để  thường  xuyên  cung  cấp  thông  tin  cho  doanh  nghiệp  nắm  bắt  kịp  thời  các  nhu  cầu  xuất  nhập  khẩu,  các  cơ  hội  kết  nối  giao  thương.  Tham  gia  các  chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  do  Cục  Xúc  tiến  Thương  mại  (Bộ  Công  Thương)  thực  hiện.

Ðặc  biệt,  năm  2018,  tổ  chức  thành  công  Hội  nghị  Xúc  tiến  Ðầu  tư  TP  Cần  Thơ  với  quy  mô  trên  600  đại  biểu  doanh  nghiệp,  các  nhà  đầu  tư,  các  tổ  chức,  hiệp  hội  trong  nước  và  quốc  tế  tham  dự.  Hội  nghị  do  Thủ  tướng  Chính  phủ  chủ  trì.  Tại  Hội  nghị  công  bố  danh  mục  54  dự  án  mời  gọi  đầu  tư,  tổng  diện  tích  4.780ha,  với  nguồn  vốn  khoảng  122.900  tỉ  đồng;  trao  10  quyết  định,  giấy  chứng  nhận  đăng  ký  đầu  tư  với  tổng  vốn  đầu  tư  gần  8.000  tỉ  đồng;  có  19  thỏa  thuận  hợp  tác  đầu  tư  vào  thành  phố  được  ký  kết  với  tổng  số  vốn  gần  85.000  tỉ  đồng  và  ký  thỏa  thuận  hỗ  trợ  tài  chính  với  4  ngân  hàng,...  Năm  2019,  Trung  tâm  đã  tổ  chức  thành  công  hoạt  động  kết  nối  giao  thương  và  Hội  nghị  đón  đoàn  doanh  nghiệp  Singapore  và  Malaysia  vào  Việt  Nam  giao  dịch  mua  hàng  tại  TP  Cần  Thơ.  Sự  kiện  này  đã  góp  phần  quảng  bá  hình  ảnh,  đất  nước,  con  người  và  tiềm  năng  phát  triển,  sản  phẩm  chủ  lực,  cơ  hội  đầu  tư  đối  với  Cần  Thơ  nói  riêng  và  của  vùng  ÐBSCL  đến  với  các  nhà  nhập  khẩu  của  Singapore  và  Malaysia.

Trung  tâm  thường  xuyên  tổ  chức  các  buổi  tọa  đàm,  hội  nghị,  hội  thảo  chuyên  đề  giúp  các  doanh  nghiệp  tiếp  cận  những  chủ  trương,  chính  sách  mới  của  nhà  nước  và  các  nước  trên  thế  giới.  Hỗ  trợ  doanh  nghiệp  mở  rộng  thị  trường,  tìm  kiếm  đối  tác  từ  các  hội  chợ,  các  chuyến  khảo  sát  thị  trường  nước  ngoài.  Tổ  chức  cho  doanh  nghiệp  tiếp  xúc  với  các  đoàn  giao  thương  nước  ngoài  để  tìm  kiếm  cơ  hội  hợp  tác  kinh  doanh;  hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  nắm  bắt  các  thông  tin  về  các  FTA  với  các  nước  cũng  như  các  rào  cản  kỹ  thuật  các  nước  đưa  ra...  Tại  thị  trường  trong  nước,  Trung  tâm  tổ  chức  cho  các  doanh  nghiệp  tham  gia  các  hội  chợ  đa  ngành  và  chuyên  ngành  tại  các  tỉnh,  thành.  Tổ  chức  và  phối  hợp  tổ  chức  các  phiên  chợ  hàng  Việt  về  nông  thôn  nhằm  tạo  điều  kiện  để  người  tiêu  dùng  có  dịp  tiếp  cận  các  sản  phẩm  có  nguồn  gốc  với  giá  cả  hợp  lý,  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  tiếp  cận  những  thị  trường  mới,  vận  động  an  sinh  xã  hội.  Bên  cạnh  đó  còn  phối  hợp  với  các  đơn  vị  liên  quan  tổ  chức  phiên  chợ  khởi  nghiệp,  xây  dựng  điểm  bán  hàng  Việt  Nam  cố  định  với  tên  gọi  “Tự  hào  hàng  Việt  Nam”,...

Bà  Nguyễn  Thị  Kiều  Duyên,  Giám  đốc  Trung  tâm  Xúc  tiến  Ðầu  tư  -  Thương  mại  và  Hội  chợ  Triển  lãm  Cần  Thơ,  cho  rằng:  Từ  sự  quan  tâm,  chỉ  đạo  sâu  sát  của  lãnh  đạo  UBND  thành  phố  và  sự  phối  hợp  từ  các  sở,  ban,  ngành  trong  các  hoạt  động  xúc  tiến,  Trung  tâm  đã  thiết  lập  các  kênh  xúc  tiến  đầu  tư  hiệu  quả  với  các  tổ  chức  ngành  nghề,  cơ  quan  xúc  tiến  đầu  tư  của  các  nước  như  Nhật  Bản,  Singapore,  Malaysia,  Hàn  Quốc,  Hoa  Kỳ,  Thái  Lan,...  Tăng  cường  công  tác  quảng  bá,  giới  thiệu  tiềm  năng  của  địa  phương  đến  các  nhà  đầu  tư,  doanh  nghiệp  trong  và  ngoài  nước,  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  nhà  đầu  tư  tìm  hiểu  thông  tin  và  quyết  định  đầu  tư.  Trong  công  tác  xúc  tiến  thương  mại  cũng  được  Trung  tâm  triển  khai  đa  dạng,  linh  hoạt,  hỗ  trợ  có  hiệu  quả  cho  doanh  nghiệp,  ngành  hàng  trong  việc  kết  nối  cung  cầu  trên  thị  trường  trong  nước,  khai  thác,  mở  rộng  thị  trường  xuất  khẩu.  Tuy  nhiên,  trong  công  tác  vẫn  còn  gặp  một  số  hạn  chế  như  TP  Cần  Thơ  là  đô  thị  loại  I  trực  thuộc  Trung  ương  không  nằm  trong  danh  mục  các  địa  bàn  được  ưu  đãi  đầu  tư  theo  quy  định  nên  giá  thuê  đất  khá  cao  so  với  các  tỉnh  lân  cận  như  Vĩnh  Long,  Hậu  Giang,...  đã  làm  ảnh  hưởng  không  nhỏ  đến  việc  thu  hút  các  nhà  đầu  tư  đến  với  thành  phố;  quy  mô  các  hoạt  động  xúc  tiến  thương  mại  còn  khiêm  tốn,  chưa  có  nhiều  đề  án  trung  và  dài  hạn;  thành  phố  hiện  chưa  có  cơ  chế  chính  sách  hỗ  trợ  doanh  nghiệp  tìm  kiếm  thị  trường  xuất  khẩu,  chẳng  hạn  như  quy  chế  về  xây  dựng,  quản  lý  và  thực  hiện  Chương  trình  xúc  tiến  thương  mại  TP  Cần  Thơ...

Bài,  ảnh:  Nam  Hương

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết