KINH TẾ

Bí  thư  Thành  ủy  Cần  Thơ  khảo  sát  một  số  mô  hình  nông  thôn  mới  tại  Huyện  Phong  Điền
Cập nhật lúc 07:36 ngày 09/11/2023 - Số lượt xem: 335

Bí  thư  Thành  ủy  Cần  Thơ  khảo  sát  một  số  mô  hình  nông  thôn  mới  tại  Huyện  Phong  Điền


Chiều  07/11,  đồng  chí  Nguyễn  Văn  Hiếu  –  Ủy  viên  dự  khuyết  Ban  Chấp  hành  Trung  ương  Đảng  ,  Bí  thư  Thành  ủy  Cần  Thơ  và  lãnh  đạo  các  sở,  ngành  thành  phố  và  huyện  Phong  Điền  đã  có  buổi  khảo  sát  tại  xã  Nhơn  Ái,  Mỹ  Khánh  huyện  Phong  Điền.


Ông Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư Thành ủy Cần Thơ khảo sát đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái dự kiến đưa vào quy hoạch khu du lịch sinh thái tại xã Nhơn Ái.

Đồng  chí  Nguyễn  Văn  Hiếu  –  Ủy  viên  dự  khuyết  Ban  chấp  hành  Trung  ương  Đảng  ,  Bí  thư  Thành  ủy  Cần  Thơ  (giữa)  khảo  sát  đê  bao  bảo  vệ  vườn  cây  ăn  trái  dự  kiến  đưa  vào  quy  hoạch  khu  du  lịch  sinh  thái  tại  xã  Nhơn  Ái.

Đoàn  công  tác  đã  khảo  sát  đê  bao  bảo  vệ  vườn  cây  ăn  trái  dự  kiến  đưa  vào  quy  hoạch  khu  du  lịch  sinh  thái  tại  xã  Nhơn  Ái.  Khu  vực  đê  bao  bảo  vệ  vườn  cây  ăn  trái  xã  Nhơn  Ái  có  khoảng  600  hộ  đang  sinh  sống,  diện  tích  246ha,  chuyên  trồng  các  loại  cây  trái  như:  sầu  riêng,  dâu,  măng  cụt.  Tại  đây,  Bí  thư  Thành  ủy  Cần  Thơ  yêu  cầu  lãnh  đạo  huyện  Phong  Điền  cần  nghiên  cứu,  mạnh  dạn  đề  xuất,  kiến  nghị  lãnh  đạo  thành  phố  thực  hiện  xây  dựng  quy  hoạch,  trên  tinh  thần  công  khai,  minh  bạch.  Khi  triển  khai  quy  hoạch,  cần  chú  ý  bố  trí  tái  định  cư  tại  chỗ,  hạn  chế  ảnh  hưởng  đến  cuộc  sống  người  dân,  nhưng  đảm  bảo  yếu  tố  sớm  phát  triển  Phong  Điền  thành  đô  thị  theo  định  hướng  mới  của  thành  phố.

Đoàn  công  tác  tham  quan  Hợp  tác  xã  Giọt  Phù  Sa.

Đoàn  công  tác  đã  đến  thăm  hợp  tác  xã  Giọt  Phù  Sa,  xã  Mỹ  Khánh  chuyên  nuôi  trồng  và  sản  xuất  các  sản  phẩm  đông  trùng  hạ  thảo  theo  hướng  hữu  cơ,  quy  trình  được  kiểm  soát  chặt  chẽ,  trong  đó  sản  phẩm  đông  trùng  hạ  thảo  sấy  thăng  hoa  của  hợp  tác  xã  đã  đạt  sản  phẩm  OCOP  hạng  4  sao  của  TP.  Cần  Thơ.  Hiện  hợp  tác  xã  cũng  đã  sử  dụng  mã  QR  trong  truy  xuất  nguồn  gốc,  nhằm  minh  bạch  thông  tin  đối  với  các  nhà  phân  phối  và  người  tiêu  dùng.

Tin,  ảnh:  Đỗ  Trung

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết