KINH TẾ

Phong Điền họp rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế 05 năm, giai đoạn 2021 – 2026
Phong Điền họp rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế 05 năm, giai đoạn 2021 – 2026
Cập nhật lúc 01:53 ngày 20/11/2020

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền vừa chủ trì cuộc họp làm việc với các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn về rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế 05 năm, giai đoạn 2021 – 2026.


Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền vừa chủ trì cuộc họp làm việc với các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn về rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế 05 năm, giai đoạn 2021 – 2026.


Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu lên các ý kiến về rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế 05 liên quan đến từng ngành, lĩnh vực như: tập trung rà soát lại các quy hoạch phục vụ công tác quốc phòng theo nghị quyết, kế hoạch của thành phố và huyện; rà soát các quy hoạch đất để chốt số liệu đúng theo thực tế ở huyện; rà soát các trường đã sáp nhập, đất đã quy hoạch nhưng không xây dựng trong lĩnh vực giáo dục; rà soát lại các pa nô, cổng chào, thu hút các vận động viên tham gia thi đấu thành tích cao; quan tâm đầu tư 03 trụ sở thuộc ngành Công an; đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân,…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đề nghị các ngành chuyên môn phối họp cùng Ủy ban |Nhân dân các xã, thị trấn xây dựng báo cáo rà soát các quy hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021- 2026 gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chậm nhất đến ngày 25/11/2020. Riêng đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch phát hành đề cương báo cáo gửi đến các ngành chuyên môn, đồng thời, tổng họp báo cáo trình Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân chậm nhất đến ngày 30/11/2020.

Tin, ảnh: Tú Sang – Nhựt Tân

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết