KINH TẾ

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 59, xây dựng Cần Thơ phát triển toàn diện