KINH TẾ

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Kiến tạo, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế