KHOA GIÁO

Thới Lai triển khai Phòng khám Bác sĩ gia đình và mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý học gia đình (giai đoạn 2023-2025)

Hành trình 20 năm phát triển y tế Cần Thơ

Giao hữu bóng đá và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngành giáo dục Cần Thơ chủ động phòng dịch đau mắt đỏ tại cơ sở giáo dục

Cần Thơ tăng cường thực hiện mô hình trường học hạnh phúc

Những nội dung mới trong chính sách dân số của Cần Thơ