HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1.895 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”