HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nỗ lực vận động chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân... góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Năm 2019, Chi bộ khu vực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể nói, đến nay những chỉ dẫn hết sức quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện gần như là vấn đề có tính phổ cập. Tuy vậy, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, tôi xin tổng hợp lại những chỉ dẫn của Bác về giáo dục để giúp cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí trực tiếp làm công tác giáo dục và đào tạo củng cố thêm nhận thức, có nhiều sáng tạo hữu ích, thiết thực trong việc phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ.

“Làm theo” Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đó là những hành động của Chi bộ khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Chi bộ khu vực 4, phuờng Cái Khế, quận Ninh Kiều, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với phương châm “làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho dân”, cán bộ, đảng viên khu vực đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống Nhân dân...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều nêu cao tinh thần đoàn kết, làm được nhiều việc có ích cho dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đã lãnh đạo đảng viên, giáo viên thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 07/10, đồng chí Huỳnh Hiếu Trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Cái Răng cùng với các thành viên trong Đoàn đến giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, đăng ký chuyên đề năm 2020 tại Đảng bộ Công an quận Cái Răng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ đã tự soi, tự sửa nghiêm túc. Từ đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên nhiều mặt, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đó là quan điểm xuyên suốt trong quá trình công tác của cán bộ khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Qua đó, cán bộ khu vực đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người nghèo...

Cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Cái Răng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực. Mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...