HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ

Bình Thuỷ: Giới thiệu giải pháp “Chiếu sáng công cộng thông minh” và đề xuất triển khai thí điểm biên lai điện tử

Kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại quận Ô Môn

Tăng cường quản lý trật tự đô thị, hướng đến thành phố văn minh, hiện đại

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng năm 2023

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại phường Hưng Thạnh


Liên kết