HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Hoàn chỉnh quy hoạch thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III /2023

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2023

Bí thư Thành ủy Cần Thơ thắp hương tại Đình Bình Thủy

Lãnh đạo thành phố khảo sát địa điểm tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023

Tuyên truyền vận động Nhân dân duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ý nghĩa, thiết thực

Liên kết