Cuộc thi chính luận

Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024
Cập nhật lúc 04:52 ngày 08/03/2024 - Số lượt xem: 639

Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024


Ngày 06/3/2024, Ban Chỉ đạo 35 thành phố ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024.

http://thanhuycantho.vn/Portals/0/Nam%202023/Quy%203/0802a4.jpg?ver=2023-08-02-091019-157
Lãnh đạo thành phố trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ I, năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức lần thứ 2 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Bên cạnh đó, qua cuộc thi để nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn tư liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị, “phủ xanh” thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố nói chung và của cơ quan, đơn vị nói riêng.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố yêu cầu chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thành phố.

Qua Cuộc thi Ban Chỉ đạo 35 thành phố lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành khoa học, bài bản, chu đáo; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan,  công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc và Ban Giám khảo Cuộc thi). Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trường Chính trị thành phố, Trung tâm Chính trị cấp quận, huyện và tương đương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, thư ký, cộng tác viên   của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương có văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc tại thành phố Cần Thơ và cơ quan truyền thông địa phương; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở thành phố và quận, huyện.

Thời gian nhận bài dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 17/5/2024 (tính theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện. Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại tác phẩm gửi dự thi trong mọi trường hợp.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Chỉ đạo 35 của sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 của sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, của cơ quan, đơn vị mình.

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội), cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 quận, huyện.

- Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; địa chỉ số 1, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 08.071.189 hoặc 0972.779.255 (đồng chí Nguyễn Biên Soạn); đồng thời, gửi file mềm về email: thiviet35ct@gmail.com.

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi mời xem file đính kèm. Tải file tại đây.

PV

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
Tin theo chuyên mục chưa được cấu hình thể hiển chuyên mục.

Liên kết