Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài làm tốt công tác phát triển đảng viên mới
Cập nhật lúc 12:52 ngày 14/05/2024 - Số lượt xem: 133


Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Nghị quyết số 04-NQ/ĐU), Chi bộ Công ty cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô là một trong những tổ chức đảng thực hiện tốt nghị quyết, hàng năm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, cấp ủy đã tập trung tuyên truyền, triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Nguồn phát triển đảng viên là những quần chúng ưu tú được phát hiện trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh, hoạt động các phong trào đoàn thể, là tấm gương sáng được lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Cấp ủy lựa chọn nguồn phát triển Đảng chất lượng, đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực, tăng thêm sức mạnh và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của chi bộ, góp phần đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt Chi bộ Công ty cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô đồng chí Nguyễn Khải Hoàn, Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Võ Thị Thu Thảo.   

Đồng chí Võ Thị Thu Thảo đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn, Bí thư Chi bộ đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của các đồng chí đảng viên mới. Đồng thời, yêu cầu đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công đồng chí đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Tin, ảnh: An An

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết