Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc 09:06 ngày 13/05/2024 - Số lượt xem: 165

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị


Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 41-NQ/TW). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc. Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI;…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Tham dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố… Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy với sự tham dự của cán bộ chủ chốt các cấp.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghị quyết số 41-NQ/TW cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện đó là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân...

Ngoài ra, tại hội nghị đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Điểm cầu Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 41-NQ/TW; chú trọng tuyên truyền giúp doanh nhân Việt Nam nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh của mình trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới;  xây dựng đạo đức doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Ðẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ doanh nhân và hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra...

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết