Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhiều kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

404 cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị


Chiều 27/5, tại Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ để công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy Bình Thủy hoàn thành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ô Môn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên sớm