Chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về tình hình dịch Covid-19

 

CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

>> Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

>> Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Công điện số 1852/CĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh. 

>> Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số 1666/TTg-KGVX  ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

>> Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19


>> Tài liệu họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

>> Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

>> Thông báo Kết luận số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>> Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>> Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19"

>> Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

 

BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

​>> Công văn số 4049/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 26 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

​>> Công văn số 3994/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2021>> Công văn số 3735/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 40-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 3719/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 02 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 3707/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường giám sát người nhập cảnh trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 3641/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 27 tháng 11 năm 2020 về việc tếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 1622-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 3232/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 UBND thành phố Cần Thơ ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone và NCOVI 

>> Thông báo số 179/TB-VPUB ngày 04 tháng 8 năm 2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Cần Thơ công bố số điện thoại đường dây nóng phòng, chống COVID-19

>> Công văn số 1590-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc "Thực hiện Công điện của Ban Bí thư ngày 28/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới"

>> Công văn số 1585-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 2217/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêmcác biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 2863/CV-BCĐ của BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ ngày 26 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn thành phố Cần Thơ 

>> Công văn số 1319/UBND-KGVX ngày 04/5/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

>> Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

>>Công văn 1249/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

>> Công văn số 1205/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 1146/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 1511-CV/TU về Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1510-CV/TU về Thực hiện Quy định số 979-QĐi/BBVCSSKCB ngày 09/3/2020 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

>> Công văn số 1508-CV/TU về Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1507-CV/TU về Thực hiện Điện mật ngày 26/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về phòng, chống dịch Covid-19 và tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở

>> Công văn số 1500-CV/TU về Tập trung thực hiện có hiệu quả Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1490-CV/TU về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố


>> Công văn số 1475-CV/TU về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na trên địa bàn thành phố

 

 

 

 

 

VIDEO

Liên kết

Tin theo chuyên mục chưa được cấu hình thể hiển chuyên mục.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: Tổng lượt truy cập: 566089