Chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về tình hình dịch Covid-19

 

CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

>> Nghị quyết số 128/NQ-CP chủa Chính phủ ngày 11 tháng 10 năm 2021 Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

>> Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số đại phương

>> Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 thangs5 năm 2021 về việc đảm bảo an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp

>> Thông báo số 120/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 24 tháng 5 năm 2021 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang

>> Thông báo số 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 01 tháng 5 năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

>> Thông báo số 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 4 năm 2021 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

>> Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27 tháng 4 năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

>> Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

>> Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Công điện số 1852/CĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh. 

>> Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số 1666/TTg-KGVX  ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

>> Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19


>> Tài liệu họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19

>> Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

>> Thông báo Kết luận số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>> Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

>> Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề "Đoàn kết chống COVID-19"

>> Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

 

BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

>> Công văn số 541-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố".

>>Công văn số 01-CV/BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 18 tháng 8 năm 2022 về việc "Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố:.

>> Công văn số 5709/UBND-HCTC của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 08 tháng 11 năm 2021 về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

>> Công văn sô 5568/UBND-HCTC của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 30 tháng 10 năm 2021 về việc Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn  thành phố Cần Thơ.

>> Công văn số 5168/UBND-HCTC của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương cấp độ 1

>> Công văn số 4007/UBND-HCTC của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 3769/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 07 tháng 9 năm 2021 Về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 3508/UBND-HCTC của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 24 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 237-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 16 tháng 8 năm  2021 về việc Tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 227-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 03 tháng 8 năm 2021 về việc Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

>> Công văn số 225-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

>> Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 01 tháng 8 nawem 2021 về việc Tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn thành phố Cần Thơ.

>> Công văn số 224-CV/TU (Khẩn) của Thành ủy Cần Thơ ngày 31 tháng 7 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 221-CV/TU (Khẩn) của Thành ủy Cần Thơ ngày 28 tháng 7 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên đại bàn thành phố.

>> Công văn số 217-CV/TU (Khẩn) của Thành ủy Cần Thơ ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên dịa bàn thành phố

>> Công văn số 2862/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

>> Công văn số 216-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đại bàn thành phố.

>> Công văn số 2733/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

>> Công văn số 211-CV/TU (Khẩn) của Thành ủy Cần Thơ ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 207-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 10 tháng 7 năm 2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và tổ chức Đội hình "truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" tại thành phố Cần Thơ và các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

>> Kế hoạch số 141/KH-VPUB của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 10 tháng 7 năm 2021 về việc xây dựng và tổ chức Đội hình "Truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng" tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

>> Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 11 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

>> Công văn số 2584/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 11 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Công văn số 204-CV/TU ngày 08 thangs7 năm 2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Công văn số 3054/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 09 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Mẫu cam kết đính kèm CV3054/CV-BCĐ

>> Quyết định số 1431/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 07 tháng 7 năm 2021 về việc Ban hành Phương án thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

>> Công văn số 2522/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc yêu cầu người dân vào thành phố Cần Thơ có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

>> Công văn số 193-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc triern khai, quán triệt thưc hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị.

>> Thông báo số 181/TB-VPUB của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 26 tháng 6 năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25 tháng 6 năm 2021

>> Công văn số 2342/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc chấn chỉnh việc phát ngôn, thông tin sai lệch không chính xác về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 2186/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 2178/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 2129/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện rà soát, xác minh, điều tra dịch tễ và phản hồi thông tin liên quan các trường hợp mới đến lưu trú trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 1972/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông đường bộ , đường thủy trên địa bàn thành phố Cần Thơ

>> Công văn số 1956/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 1936/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 30 tháng 5 năm 2021 việc khẩn trương các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

>> Kế hoạch số 141/KH-VPUB của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, các bến xe khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

>> Thông báo số 149/TB-VPUB của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 29 tháng 5 năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28 tháng 5 năm 2021


>> Công văn số 168-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện câc biện pháp , nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Thông báo số 137/TB-VPUB của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 20 tháng 5 năm 2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 19 tháng 5 năm 2021

>> Công văn số 1703/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 15 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh. dịch vụ trên địa bàn thành phố

>> Công điện số 01/CĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 03 tháng 5 năm 2021 về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

>> Công văn số 1482/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 02 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên đại bàn thành phố.

>> Công văn số 1481/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 30 tháng 4 năm 2021 về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên đại bàn thành phố.

>> Công văn số 153-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 03 tháng 5 năm 2021 về việc Nghiêm túc thực hiện các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

>> Công văn số 502-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

>> Kế hoạch số 88/UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 14 tháng 4 năm 2021 về Truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021​

>> Kế hoạch số 87/UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 14 tháng 4 năm 2021 về Tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021

>> Công văn số 1235/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc tăng cường kiểm tra rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 104-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc Tiếp tục dẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

>> Công văn số 543/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 84-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đại bàn thành phố.

>> Công văn số 372/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

>> Công văn số 342/UBND-KGVX của UBND thành phố Cần Thơ ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

​>> Công văn số 4049/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 26 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

​>> Công văn số 3994/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2021>> Công văn số 3735/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 40-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 3719/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 02 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 3707/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường giám sát người nhập cảnh trên địa bàn thành phố.

>> Công văn số 3641/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố ngày 27 tháng 11 năm 2020 về việc tếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 1622-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 3232/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 UBND thành phố Cần Thơ ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng Bluezone và NCOVI 

>> Thông báo số 179/TB-VPUB ngày 04 tháng 8 năm 2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

>> Cần Thơ công bố số điện thoại đường dây nóng phòng, chống COVID-19

>> Công văn số 1590-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc "Thực hiện Công điện của Ban Bí thư ngày 28/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới"

>> Công văn số 1585-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

>> Công văn số 2217/UBND-KGVX của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêmcác biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

>> Công văn số 2863/CV-BCĐ của BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ ngày 26 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn thành phố Cần Thơ 

>> Công văn số 1319/UBND-KGVX ngày 04/5/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

>> Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

>>Công văn 1249/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

>> Công văn số 1205/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 1146/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

>> Công văn số 1511-CV/TU về Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1510-CV/TU về Thực hiện Quy định số 979-QĐi/BBVCSSKCB ngày 09/3/2020 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

>> Công văn số 1508-CV/TU về Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1507-CV/TU về Thực hiện Điện mật ngày 26/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về phòng, chống dịch Covid-19 và tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở

>> Công văn số 1500-CV/TU về Tập trung thực hiện có hiệu quả Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>> Công văn số 1490-CV/TU về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố


>> Công văn số 1475-CV/TU về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na trên địa bàn thành phố

 

 

 

 

 

VIDEO

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay: 21
Tháng 5: 213242
Năm 2024: 1053656
Tổng lượt truy cập: 5696803