Văn bản

Về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Cần Thơ
Về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Cần Thơ
111-QĐ/TU
Quyết định
15/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Lê Quang Mạnh
Bí thư Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC