Văn bản

Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
47-CT/TW
Chỉ thị
03/11/2020
Ban Bí thư Trung ương Đảng
Trần Quốc Vượng
Thường trực Ban Bí thư
VĂN BẢN KHÁC