Văn bản

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 – 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 – 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
157-HD/BTGTW
Hướng dẫn
20/10/2020
Ban Tuyên giáo Trung ương
Phan Xuân Thủy
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
VĂN BẢN KHÁC