Văn bản

Phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
Phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
2208-QĐ/TU
Quy định
18/05/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC