Văn bản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020)
01-KH/VPTU
Kế hoạch
28/09/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Nguyễn Minh Tâm
Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC