XÂY DỰNG ĐẢNG

Đạt và vượt 13 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành. Tổ chức Đoàn quan tâm giới thiệu những đoàn viên ưu tú để các cấp ủy đảng xem xét, chăm bồi, kết nạp Đảng. Qua đó, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ (Nghị quyết số 13). Qua đó, huyện Thới Lai giảm được 14 ấp. Nhìn chung, sau khi sắp xếp, sáp nhập, các chi bộ, ban nhân dân và các đoàn thể ấp sớm bắt nhịp với công việc, hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo được sự đồng tình và phấn khởi của Nhân dân.

Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với đội ngũ làm công tác Kiểm tra (KT) Đảng cả nước, ngành KT Đảng TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn hoạt động của ngành KT Đảng thành phố càng khẳng định: Công tác KT Đảng là một bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Công tác KT Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV); giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã xác định "công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc". Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc ngày 14/10/1930 đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay) và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã chọn ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ô Môn đã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Hàng năm, các cấp Hội đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đồng thời phát huy vai trò của Hội CCB trong động viên hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Năm năm qua, công tác dân vận ở thành phố Cần Thơ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai xác định phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa và phát triển của Đảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi để nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến tham luận của đại biểu đã thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Báo Cần Thơ ghi nhận, giới thiệu một số nội dung trong nhiều ý kiến tâm huyết đó.

Hôm nay, ngày 24-9, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên làm việc chính thức. Đại diện Bộ Chính trị và các ban Đảng trực thuộc Trung ương Đảng đến dự. Có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố, được triệu tập dự ĐH.