XÂY DỰNG ĐẢNG

Cái Răng tích cực chuẩn bị công tác bầu cử
Cái Răng tích cực chuẩn bị công tác bầu cử
Cập nhật lúc 08:43 ngày 21/03/2021


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định vào Chủ nhật ngày 23-5-2021. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn quận Cái Răng diễn ra khẩn trương, đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ theo quy định…


Ðồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận, phát biểu tại phiên họp thứ hai của UBBC quận.  Ảnh: Tâm Khoa.

Theo đồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) quận Cái Răng, tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác bầu cử, quận đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBBC đại biểu HÐND quận, các tiểu ban, tổ giúp việc UBBC quận… UBBC quận đã ban hành nghị quyết về việc ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND quận được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Các phường trên địa bàn quận cũng đã thành lập UBBC đại biểu HÐND cấp phường, các tiểu ban đúng quy định... Ðến nay, qua rà soát, dự kiến toàn quận có 75.376 cử tri. UBND các phường đang lập danh sách trình UBND quận xem xét phê duyệt việc thành lập khu vực bỏ phiếu.

Việc triển khai kế hoạch bầu cử, tổ chức hội nghị hiệp thương ở các cấp được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND quận được bầu 30 đại biểu. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HÐND quận gồm 66 người. Ðến hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức thành viên đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND quận là 63 người. Ðồng chí Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, cho biết: “Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận và phường được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQVN quận sẽ hướng dẫn Mặt trận các phường phối hợp với UBND, đại diện cơ quan, đơn vị có người ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp”.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong quận tập trung thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử, để mọi người tích cực tham gia. Tiểu ban An ninh - trật tự an toàn xã hội của quận đã triển khai kế hoạch bảo vệ, các biện pháp nghiệp vụ, phân công bố trí lực lượng nhằm bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Quận cũng đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại các phường. Quận, các phường xây dựng kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống dịch COVID-19 để việc tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Song song đó, Quận ủy, UBBC quận chỉ đạo các phường triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Theo đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch UBBC phường Hưng Phú, đến thời điểm này, các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường diễn ra đúng quy trình, quy định. Phường đã thành lập các tổ chức phục vụ công tác bầu cử đúng theo quy định. Với số đại biểu được bầu là 23 người, qua hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQVN phường thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 là 49 người...

Ðồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận Cái Răng, cho biết: “Thời gian tới, hệ thống chính trị quận tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi để tham gia cuộc bầu cử. Quận ủy, UBBC quận chỉ đạo Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp. Ðồng thời, tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người ứng cử đại biểu HÐND, lựa chọn những người tiêu biểu nhất về đạo đức, năng lực công tác để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Song song đó, UBBC quận tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thật sự là ngày hội của toàn dân”.

Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết