XÂY DỰNG ĐẢNG

Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử
Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử
Cập nhật lúc 07:44 ngày 08/03/2021


Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp ủy đảng ở quận Ninh Kiều đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành trong quận chuẩn bị mọi mặt nhằm đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Ðến nay, việc thành lập các tổ chức bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, rà soát danh sách cử tri… đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND quậnnhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị công tác bầu cử, Quận ủy Ninh Kiều đã thành lập các tổ chức bầu cử, như: Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu HÐND quận, các tiểu ban tham mưu, giúp UBBC thực hiện các công việc phục vụ bầu cử... Hội nghị triển khai công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đến các phường, cơ quan, đơn vị trong quận. Các phường đã thành lập UBBC đại biểu HÐND phường và tổ chức triển khai các văn bản của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận về công tác bầu cử ÐBQH và HÐND các cấp đến các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường.

Các bước triển khai bầu cử ở quận Ninh Kiều được thực hiện đúng luật định, đảm bảo tiến độ. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận Ninh Kiều, cho biết: “UBBC quận triển khai công tác bầu cử khẩn trương, nghiêm túc, hướng dẫn cơ sở cụ thể nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của nhân dân. Trong quá trình triển khai, chú trọng tuyên truyền để mọi người hiểu và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để bầu làm ÐBQH, HÐND các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND quận được bầu 35 đại biểu và HÐND 11 phường được bầu 263 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 71 người ứng cử đại biểu HÐND quận; tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND 11 phường thuộc quận là 532 người. Nhìn chung, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND cấp quận và phường được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, thời gian quy định. Ngay sau hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận. UBBC quận và Ðảng ủy, UBND phường Xuân Khánh, An Khánh phối hợp với lãnh đạo Trường Ðại học Cần Thơ và Ðại học Y Dược Cần Thơ, là 2 đơn vị có số lượng cử tri sinh viên đông, để thực hiện tốt công tác bầu cử.

Theo bà Trần Hồng Tuyết Trân, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC phường Xuân Khánh, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai lồng ghép vào các cuộc họp lệ chi bộ, họp dân, trên loa truyền thanh phường. UBBC phường đã thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật. Theo quy định, nhiệm kỳ 2021-2026, phường được bầu 25 đại biểu HÐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Xuân Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 53 người ứng cử. UBBC phường đã ban hành nghị quyết xác định số lượng đại biểu HÐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HÐND phường. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri đang được thực hiện. Lực lượng Công an, Quân sự phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử; Trạm Y tế phường phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...

Công tác chuẩn bị bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở quận Ninh Kiều thực hiện chu đáo là tiền đề để các bước tiếp theo diễn ra thuận lợi. Với sự vào cuộc nghiêm túc, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của UBBC các cấp trên địa bàn quận, tin rằng cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở quận Ninh Kiều sẽ thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết