XÂY DỰNG ĐẢNG

Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc 05:15 ngày 08/11/2020

Năm 2020, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả. Từ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên (ĐV), từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố lòng tin của cán bộ (CB), ĐV và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.


Năm 2020, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả. Từ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên (ĐV), từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố lòng tin của cán bộ (CB), ĐV và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.


Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông, quận Bình Thủy làm việc với Bí thư Chi bộ khu vực Thới Thuận để nắm tình hình chấp hành Điều lệ Đảng của đảng viên.

Ngay từ đầu năm, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy đảng cùng cấp tuyên truyền, quán triệt, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác KT, GS đến các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng thời, tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình công tác KT, GS năm 2020 sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp quan tâm quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng liên quan đến nhiệm vụ KT, GS; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác KT, GS; xây dựng và triển khai thực hiện các cuộc KT, GS theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra...

Tại Đảng bộ quận Ninh Kiều, đồng chí Nguyễn Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: UBKT Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy xây dựng, ban hành và thực hiện xong 3 nội dung KT, 3 nội dung GS. UBKT Quận ủy và cơ sở tham mưu giúp cấp ủy KT, GS hàng trăm lượt tổ chức đảng và ĐV; phối hợp giám sát việc xét hồ sơ và chi hỗ trợ cho 8.838 đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, góp phần bảo đảm chi đúng, đủ, kịp thời. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra quận triển khai quyết định thanh tra về tài chính, quản lý các nguồn quỹ, qua đó yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nộp ngân sách hơn 191 triệu đồng do chi sai. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã phát hiện, thi hành kỷ luật 4 ĐV vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, thiếu trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức, lối sống.   

Đồng chí Nguyễn Phước Nguyên, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã phối hợp tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp đúng hướng dẫn và kế hoạch; tham mưu Huyện ủy tăng cường công tác GS các cấp ủy cơ sở về thực hiện lựa chọn nhân sự và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm GS CB, ĐV trong việc chấp hành quy định Điều lệ Đảng, quy định những điều ĐV không được làm, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước... Nhìn chung, các tổ chức đảng và ĐV được GS đã thực hiện tốt nội dung được GS; một số trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm được nhắc nhở khắc phục kịp thời. Đồng chí Nguyễn Phước Nguyên nói: “Qua KT, GS, 10 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã phát hiện, thi hành kỷ luật 9 ĐV vi phạm (trong đó có 3 ĐV bị khai trừ) về thiếu trách nhiệm; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”.

Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy đảng thành phố đã KT 226 tổ chức đảng, 343 ĐV; GS chuyên đề 221 tổ chức đảng, 88 ĐV. UBKT các cấp thành phố đã KT 350 tổ chức đảng; GS chuyên đề đối với 160 tổ chức đảng, 64 ĐV. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 74 ĐV vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phẩm chất, đạo đức, lối sống, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, quy định những điều ĐV không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác KT, GS 9 tháng năm 2020, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Thời gian tới, UBKT các cấp của thành phố cần tham mưu xây dựng chương trình, nội dung KT, GS toàn khóa và hàng năm sát thực tế của địa phương, đơn vị. Phải làm cho công tác KT, GS của Đảng góp phần đắc lực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu việc xây dựng thực hiện chủ đề, nội dung KT, GS phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện kết luận KT, GS phải đúng thực chất, sát thực tế. UBKT các cấp cần quan tâm lắng nghe dư luận của CB, ĐV và quần chúng nhân dân để KT tổ chức đảng và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác KT, GS của Đảng cần phải gắn với kiểm điểm phân loại chất lượng tổ chức đảng và ĐVcuối năm...

Bài, ảnh: Nam Phương

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết