XÂY DỰNG ĐẢNG

Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chú trọng thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) gương mẫu, nhiệt tình, gần dân, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, ra sức xây dựng quê hương, không có trường hợp suy thoái, vi phạm.

Ước mơ về một căn nhà khang trang của bà Đào Thị Pha, 65 tuổi, khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, đã thành hiện thực. Bà Pha vừa được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết rộng hơn 40m2, kiên cố. Chuyện tặng nhà Đại đoàn kết cho bà Pha là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ khu vực 3, phường Châu Văn Liêm.

Qua hơn 4 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nếu như trong “tự soi” lần đầu (năm 2017), Đảng bộ xã có 53 ĐV có biểu hiện một phần về suy thoái về đạo đức, lối sống thì đến nay chỉ còn 4 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái.

Hơn 4 năm qua, Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05). Từ đó, hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thể hiện trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Những năm qua, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ luôn xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là thước đo năng lực hoạt động của trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và bằng những giải pháp thiết thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố của trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hơn 4 năm qua, Đảng ủy xã Thới Tân, huyện Thới Lai, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW). Qua đó, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã có chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả. Từ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên (ĐV), từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố lòng tin của cán bộ (CB), ĐV và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.