XÂY DỰNG ĐẢNG

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020): Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng TP Cần Thơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới
Hơn 4 năm qua, Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05). Từ đó, hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thể hiện trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Những năm qua, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ luôn xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là thước đo năng lực hoạt động của trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và bằng những giải pháp thiết thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố của trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hơn 4 năm qua, Đảng ủy xã Thới Tân, huyện Thới Lai, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW). Qua đó, đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã có chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả. Từ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên (ĐV), từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố lòng tin của cán bộ (CB), ĐV và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đảng bộ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy có 15 chi bộ, 259 đảng viên (ĐV). Hơn 4 năm qua, Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (NQTW4, khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW). Nhờ vậy, vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường được nâng cao, góp phần tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt công tác.Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền ở địa phương tăng cường.

Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm tạo khí thế sôi nổi chào đón sự kiện trọng đại này, các địa phương, đơn vị huyện Thới Lai đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành. Tổ chức Đoàn quan tâm giới thiệu những đoàn viên ưu tú để các cấp ủy đảng xem xét, chăm bồi, kết nạp Đảng. Qua đó, góp phần bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ (Nghị quyết số 13). Qua đó, huyện Thới Lai giảm được 14 ấp. Nhìn chung, sau khi sắp xếp, sáp nhập, các chi bộ, ban nhân dân và các đoàn thể ấp sớm bắt nhịp với công việc, hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo được sự đồng tình và phấn khởi của Nhân dân.

Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với đội ngũ làm công tác Kiểm tra (KT) Đảng cả nước, ngành KT Đảng TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn hoạt động của ngành KT Đảng thành phố càng khẳng định: Công tác KT Đảng là một bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Công tác KT Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV); giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.