XÃ HỘI – PHÁP LUẬT

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ:Tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi)
Cập nhật lúc 07:10 ngày 25/09/2022 - Số lượt xem: 38


Ngày 23/9, Ðoàn Ðại biểu Quốc hội (ÐBQH) đơn vị TP Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Ông Ðào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Ðoàn ÐBQH thành phố; ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Ðại học Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự.


Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh vấn đề về phân loại đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc bỏ khung giá đất và cách xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất… Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Ðất đai năm 2013 vẫn còn nhiều bất cập và một số quy định không còn phù hợp thực tiễn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) cần khắc phục sự chồng chéo giữa Luật Ðất đai với các luật khác; quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ðồng thời quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hoàn thiện quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư...

Ông Ðào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Ðoàn ÐBQH thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, đồng thời sẽ tổng hợp, báo cáo trước khi Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tin, ảnh: Khắc Việt

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết