Văn hóa - Văn nghệ

Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Cập nhật lúc 09:29 ngày 16/09/2022 - Số lượt xem: 92


Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07- CT/TW ngày 05/9/2016 về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã tích cực quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong Nhân dân.


Ra quân tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại huyện Phong Điền.

05 năm qua, các địa phương, đơn vị trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế hiện có; tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết kế thông tin, nhằm đa dạng hóa việc tiếp cận thông tin của người dân; hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn huyện đã cơ bản phát huy tốt vai trò, chức năng quan trọng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin với người dân. Hệ thống Đài truyền thanh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở  đã phát huy tích cực hiệu quả thông tin ở cơ sở. Kết quả, đã  triển khai, tuyên truyền được hơn 5.500 cuộc, có hơn 80.600 lượt người dự, tỷ lệ đảng viên dự đạt trên 98%, hội viên đoàn thể trên 85%, quần chúng Nhân dân trên 80%.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về  ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở, việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và thiết thực. Công tác truyền thông có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cấp, các ngành và lựa chọn thông tin, kiến thức thiết thực cho cuộc sống sinh hoạt của người dân từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: Mỹ Ái, Nguyễn Hào

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
Liên kết