VĂN HÓA-GIÁO DỤC-Y TẾ

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Phong Điền
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Phong Điền
Cập nhật lúc 06:47 ngày 20/11/2020

Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc với UBND huyện Phong Điền về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn vừa đến làm việc với UBND huyện Phong Điền về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông huyện báo cáo tình hình phân công thực hiện công tác theo dõi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; đánh giá kết quả sử dụng các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin; đồng thời, trình bày một số kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, thông tin tuyên truyền từ đầu năm đến nay. Cụ thể như: đến nay huyện Phong điền đã triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính được đưa vào phần mềm một cửa điện tử; việc giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định; lắp đặt 32 camera giám sát hoạt động ở Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn; hệ thống truyền hình trực tuyến được trang bị mới và vận hành tốt, huyện đã tổ chức được 19 cuộc họp trực tuyến từ huyện xuống các xã, thị trấn; công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin được thực hiện tốt .v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ghi nhận những kết quả UBND huyện Phong Điền thực hiện đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước; đăng ký chữ ký số tích hợp trên sim; tăng cường thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên phần mềm; tiếp tục khai thác hiệu quả truyền hình trực tuyến; an toàn thông tin mạng luôn đảm bảo; công tác chỉnh trang bó cáp hoàn thành theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; tăng cường kiểm tra các hoạt động các điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng…

Tin, hình: Mỹ Ái - Nguyễn Hào

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết