TIN TRONG THÀNH PHỐ

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW tại Cần Thơ
Cập nhật lúc 12:06 ngày 20/09/2022 - Số lượt xem: 115


Chiều 16/9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu quốc hội TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 09-NQ/TW).


Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí Thư đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quán triệt mục đích ý nghĩa, yêu cầu của buổi làm việc.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 09-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống và trở thành “kim chỉ nam” cho TP Cần Thơ trong triển khai định hướng phát triển kinh tế, doanh nghiệp. TP Cần Thơ tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết: nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân…


Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Giai đoạn 2011-2021, thành phố có 13.047 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 80.832 tỷ đồng; trung bình mỗi năm có trên 1.200 doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Thành phố hiện có 72 dự án đầu tư nước ngoài được đăng ký thực hiện với tổng số vốn trên 1,3 tỷ USD; có 23 dự án thực hiện tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn điều chỉnh tăng là 172 triệu USD, tổng số vốn thực hiện là 412 triệu USD.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, song việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố hầu hết ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ; trình độ khoa học công nghệ, năng suất lao động còn thấp nên năng lực cạnh tranh yếu, gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển của doanh nghiệp.


Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ðỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận những kết quả thành phố Cần Thơ đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị như: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lồng ghép, cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ vầ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong các nghị quyết về phát triển kinh tế của thành phố; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhất là trong việc cải thiện môi trường kinh doanh; ban hành và triển khai nhiều chính sách, giải pháp phát triển hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; vai trò của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục được phát huy, các doanh nghiệp từng bước phát triển về số lượng và quy mô, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, tăng nguồn thu chongân sách Nhà nước...

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
VIDEO

Liên kết