TIN TRONG THÀNH PHỐ

Cần bổ sung những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển khoa học và công nghệ
Cập nhật lúc 02:22 ngày 19/09/2022 - Số lượt xem: 123


Chiều 16/9, Thường trực Thành ủy có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - thành viên Ban Chỉ đạo Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 20-NQ/TW) làm Trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều;...


Đ
ồng chí Trần Hồng Thắm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy – trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

Tại buổi làm việc, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, đồng chí Trần Hồng Thắm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - cho biết, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 20-NQ/TW đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động phát triển, ứng dụng KH&CN gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban cán sự đảng UBND lãnh đạo UBND thành phố cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển, ứng dụng KH&CN trên địa bàn thành phố. HĐND thành phố cũng đã ban hành các chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sáng kiến, tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... tạo điều kiện để hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thúc đẩy xã hội hóa đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.


Đồng chí
Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đóng góp các ý kiến phục vụ đoàn khảo sát tại buổi làm việc.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn thành phố có sự chuyển dịch cơ cấu nghiên cứu khoa học từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất. Đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao ngày càng tăng. Tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; số lượng cán bộ KH&CN nghiên cứu và phát triển vượt mức 11 người trên một vạn dân; hình thành được 7 doanh nghiệp KH&CN. Số lượng các công trình công bố quốc tế, số lượng đăng ký bảo hộ các sáng chế gia tăng đáng kể; số đơn sáng chế tăng 4,3 lần và số văn bằng bảo hộ sáng chế tăng 5,4 lần so với giai đoạn trước.

Trên cơ sở Luật KH&CN, các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành, thành phố đã kịp thời ban hành các cơ chế quản lý hoạt động KH&CN ở địa phương; đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển KH&CN thông qua việc ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng,... Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các nhà khoa học, trí thức có những công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến nổi bật, hiệu quả. Quan tâm phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong việc tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, tư vấn phản biện và giám định xã hội, nhất là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án kinh tế - xã hội, môi trường có tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân thành phố.

Việc đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật KH&CN được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ; một số đề án, dự án đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật KH&CN đã và đang được thành phố từng bước triển khai, thực hiện. Đặc biệt, thành phố đang triển khai thủ tục xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu công nghệ cao Cần Thơ, Khu nông nghiệp công nghệ cao cùng với việc đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư; thúc đẩy liên kết và hình thành được nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa, vùng trồng rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi thủy sản theo hướng tập trung, quy mô lớn, thuận lợi cho ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai và mở rộng, tạo lập môi trường để phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoạt động liên kết, hợp tác về KH&CN giữa các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và các địa phương trong cả nước; giữa các viện, trường, các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện KH&CN quốc tế, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, khai thông các kênh hợp tác, giới thiệu kinh nghiệm và mô hình phát triển KH&CN của các nước, xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế; qua đó, xây dựng các mối quan hệ hợp tác và thu hút các dự án tài trợ.


Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - thành viên Ban Chỉ đạo Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đánh giá cao những kết quả mà TP Cần Thơ đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Nổi bật là Thành ủy đã sớm ban hành các nghị quyết và triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Qua nghiên cứu báo cáo cũng như quá trình trao đổi, đi thực tế khảo sát hoạt động tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Cần Thơ Đoàn khảo sát nhận thấy việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tích cực, thể hiện được vị trí, vai trò là trung tâm KH&CN, giáo dục và đào tạo vùng ĐBSCL; đặc biệt, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nghiên cứu ứng dụng chuyển giao nhiều mô hình mới với những cách làm sáng tạo; gắn nghiên cứu, KH&CN với đào tạo, nhất là phát huy vai trò của Trường ĐH Cần Thơ…

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc lưu ý, trong thời gian tới TP Cần Thơ cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH&CN phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; gắn nghiên cứu KH&CN với đào tạo, phát huy vai trò của Trường ĐH Cần Thơ; tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN. Bên cạnh đó, cần có cơ chế trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KH&CN…


Đồng chí Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng cần bổ sung những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển khoa học và công nghệ phát triển.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Phúc và các thành viên Đoàn khảo sát. Theo đồng chí Trần Việt Trường, một trong những khó khăn, hạn chế trong phát triển KH&CN hiện nay đó chính là vướng mắc về cơ chế, chính sách; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Trung ương cần bổ sung những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển KH&CN mạnh mẽ; cải cách các thủ tục hành chính, quyết toán tài chính, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học...

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW khi Trung ương chưa ban hành nghị quyết mới, thành phố nhận thấy cần có nhiều sự điều chỉnh, đề ra nhiều giải pháp mạnh hơn nữa để thúc đẩy phát triển KH&CN trong thời gian tới, nhất là việc tăng cường đầu tư hạ tầng KH&CN; phát huy trí tuệ của lực lượng cán bộ KH&CN tại các viện, trường đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

Về mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, TP Cần Thơ xác định phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới; lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2030, KH&CN sẽ đóng góp 45-50% vào chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP); đạt 45-50% tỉ trọng giá sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo; đầu tư cho KH&CN đạt 2% GDP; đóng góp từ xã hội cho nghiên cứu và phát triển chiếm 65%-70%; số doanh nghiệp KH&CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng gấp 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Thanh Xuân

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
VIDEO

Liên kết