TIN TRONG THÀNH PHỐ

Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy
Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy
Cập nhật lúc 05:59 ngày 06/04/2021


Ngày 06/4/2021, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị lãnh đạo Tuyên giáo các cấp trong thành phố cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Thành ủy; nắm vững các đề án, chương trình, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy để có phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Đồng thời, quan tâm nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy đề ra các nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức sơ kết, tuyên dương các điển hình tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Quan tâm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lãnh đạo, quản lý, định hướng trên lĩnh vực báo chí, xuất bản đúng quy định; sắp xếp kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tình hình công tác tuyên giáo quý I.

Từ đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra chương trình công tác tuyên giáo năm với 84 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ. Trong quý I, Ban đã tập trung triển khai và hoàn thành 33 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ với khoảng 50 đầu công việc. Công tác phối hợp giữa Ban với các đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu các nội dung sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy trên các lĩnh vực; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tin, ảnh: Vĩ Lâm

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết