TIN TRONG THÀNH PHỐ

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020
Cập nhật lúc 05:29 ngày 12/01/2021


Sáng 12/01/2021, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Đảng bộ thành phố; Hồ Xuân Long, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Thể, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 11/3/2020 về sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 và đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tiếp tục khắc phục trong thời gian tới; cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2019; Ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc ban hành các văn bản chỉ đạo từ đó các địa phương, các ngành đã nỗ lực phấn đấu và đã khắc phục một số nội dung, một số kết quả có chuyển biến. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 một số chỉ tiêu đạt thấp, không đạt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn ODA, thu ngân sách còn gặp khó khăn,... cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt trong thời gian tới; một số nơi còn hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm 2019 được cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đã từng bước khắc phục, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số mặt công tác đã được nâng lên, góp phần thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đã được chú trọng; việc thực hiện tự phê bình và phê bình có nâng lên và mang lại kết quả bước đầu; tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, ngành nội chính, ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo cụ thể: Nghị quyết số 17-NQ/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ”; Chỉ thị số 01-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”. Từ đó, trong năm qua công tác phòng, chống tham nhũng, lăng phí đã đạt kết quả bước đầu tốt; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong thực hiện tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các phòng trào hành động cách mạng, thể hiện rõ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị bão lũ và nhiều phong trào khác.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy đề nghị: Trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; tập trung thể chế hóa thành các nghị quyết, chương trình, chuyên đề,... và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị thành phố; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo như thời gian qua, đây là truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cần phải tiếp tục giữ gìn và phát huy. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quy chế của các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh tổng họp của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trọng tâm là bám sát Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn chỉnh và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định quy định các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về một số lĩnh vực đối với thành phố Cần Thơ; đồng thời, chủ động các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố ngay khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được thông qua; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo...

Tin, ảnh: Phan Sơn

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết