TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2021
Cập nhật lúc 06:40 ngày 07/04/2021


Ngày 07/4/2021, Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tại Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí  Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và  đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy.

Trong quý I, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII. UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên, trong đó 1.419 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức đảng cấp dưới, đã kiểm tra xong 74, kết luận 64 tổ chức đảng vó vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.572 tổ chức đảng và 5.816 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 1.158 tổ chức đảng và 1.744 đảng viên. Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, UBKT đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Quy chế làm việc, bầu các phó chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban; triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII thành các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành, trong đó chú trọng đổi mới, cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; cần phải siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương. UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với quyết tâm cao hơn; không ngại khó, càng khó càng phải quyết tâm hơn nữa. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động của UBKT cấp dưới, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra các cấp (nơi có nhiều dư luận về dấu hiệu vi phạm nhưng cấp dưới không làm hoặc khó làm) để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành. Các địa phương, đơn vị phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, phải lắng nghe ý kiến của Nhân dân, báo chí, công luận; chọn một vài vụ việc có tính điển hình để kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, nhất là đối với những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, khắc phục cho được tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", “trên nóng, dưới lạnh”, “trên nhiều, dưới ít”, “trên nhẹ, dưới nặng”; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Kịp thời công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, theo dõi, giám sát, góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nội dung công tác trọng tâm của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát. Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, là tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, song từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, cùng sự ủng hộ, động viên của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin, ảnh: Phan Sơn

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết