TIN CƠ SỞ

Quận ủy Ninh Kiều triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ
Cập nhật lúc 09:19 ngày 16/05/2022 - Số lượt xem: 20


Tại điểm cầu chính hội trường Quận ủy. Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản của Quận ủy thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ. Hơn 900 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo Trung tâm chính trị quận, các cấp ủy viên và cán bộ phụ trách tuyên giáo tại 12 điểm cầu trong quận tham dự.


Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được triển khai, quán triệt 08 văn bản bao gồm: 12 kế hoạch và 01 chương trình hành động của Quận ủy như: Chương trình số 20-CTr/QU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 79-KH/QU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 74-KH/QU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81-KH/QU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 70-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 62-KH/QU ngày 16/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 85-KH/QU ngày 24/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 76-KH/QU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 84-KH/QU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 82-KH/QU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thông qua hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Quận ủy Ninh Kiều trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy Cần thơ, nhằm thiết thực giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; từ đó thực hiện đúng đắn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị quận. Với mục tiêu xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều xứng tầm là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ.

                            Tin, ảnh: Ngọc Bích - Tín Nguyễn

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
VIDEO

Liên kết