TIN CƠ SỞ

Bình Thủy: Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện hóa đơn điện tử
Cập nhật lúc 09:13 ngày 16/05/2022 - Số lượt xem: 26


Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử quận Bình Thủy vừa tổ chức họp đánh giá việc thực hiện hoá đơn điện tử trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Bình Thủy chủ trì cuộc họp.


Đồng chí
Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử quận Bình Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực Bình Thủy – Ô Môn đã thông qua kết quả triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn quận Bình Thủy trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo quận đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử; hoàn thành việc rà soát, phân loại người nộp thuế và phương pháp tính thuế của từng người nộp thuế để phục vụ cho việc triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời, thông báo đến người nộp thuế về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để người nộp thuế biết và thực hiện. Đến nay, có 1.039 trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, có 963 doanh nghiệp, đạt 69,13% và 55 hộ kinh doanh, đạt 52,88% so với tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc áp dụng hoá đơn điện tử; tổ chức 2 lớp tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế. Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu đến ngày 31/5/2022 đạt 100% tỷ lệ Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đủ điều kiện thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử quận Bình Thủy nhấn mạnh: các phường trên địa bàn quận cần thực hiện ngay việc thành lập ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc áp dụng hóa đơn điện tử bằng nhiều hình thức; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử nhằm đảm bảo việc áp dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn quận đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Thanh Xuân

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
VIDEO

Liên kết