THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
Cập nhật lúc 02:27 ngày 26/04/2023 - Số lượt xem: 349


Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu.

Xem toàn văn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", tại đây

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết