THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
Cập nhật lúc 10:55 ngày 30/11/2022 - Số lượt xem: 155


Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây.

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết