THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cập nhật lúc 10:05 ngày 09/03/2022 - Số lượt xem: 173


Ngày 11/02/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ giới thiệu toàn văn Đề cương.

Xem Đề cương tại đây.

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết