THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 thiết thực, hiệu quả
Cập nhật lúc 10:24 ngày 19/01/2022 - Số lượt xem: 567


Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.


Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 đảm bảo phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Trong ảnh: Học sinh, sinh viên TP Cần Thơ tham quan, học tập tại Triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam những dấu ấn lịch sử”. Ảnh minh họa: VTV.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Thành ủy chỉ đọa các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2022.

Nội dung tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm quan trọng như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022; 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022);...

Ngoài tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, cụ thể như: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902 - 29/6/2022), nhà cách mạng tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Hay kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng; kỷ niệm các ngày lễ Quốc tế như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022); 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 - 10/12/2022).

Bên cạnh đó, tuyên truyền các ngày lễ Quốc tế quan trọng như: Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/05/1818 - 05/05/2022); 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần.

 - Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).  

- Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022).

- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

- Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022).

- Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố phấn đấu xây dựng Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và các địa phương, đơn vị; trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt giáo dục truyền thống gắn với giáo dục lịch sử địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền; chú trọng đổi mới về hình thức, nội dung, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; phối hợp thực hiện việc dựng phim tài liệu, biên soạn sách, văn bản hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông thành phố; . Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và phối hợp giữa các đơn vị thực hiện tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định...

Tải Kế hoạch số 58

Ngô Phương Văn

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết