THEO GƯƠNG BÁC – NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 01:04 ngày 29/08/2022 - Số lượt xem: 147


Ngày 26/8/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng phối hợp Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô, Trung tâm Chính trị quận tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW).


Chủ tọa điều hành hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu các giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các đại biểu còn chia sẻ về việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tiêu chí người Cần Thơ, các phong trào thi đua yêu nước để tạo sự lan tỏa, tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình, giới thiệu cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng….


Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. 

Đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thảo nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh...

          Tin, ảnh: Ngọc Thanh 

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết