QUỐC PHÒNG – AN NINH – ĐỐI NGOẠI

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc 08:07 ngày 15/09/2022 - Số lượt xem: 156


Chiều 13/9, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố” (Chỉ thị 16) đối với Đảng ủy Thanh tra thành phố.


Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo đoàn giám sát, Thanh tra thành phố đã kịp thời triển khai Chỉ thị 16 đến tất cả cán bộ, công chức của ngành. Đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Năm 2021 và 6 tháng năm 2022, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp đã tiếp 3.666 lượt/3.794 công dân;  tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.241/1.473 đơn khiếu nại, phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền; giải quyết 31/33 đơn tố cáo.

Các cấp, các ngành đã tổ chức 29 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị về tiếp công dân và giải quyết KNTC; có 31 đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm. Qua đó, chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, tồn tại, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đơn vị nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo.

Qua giám sát cho thấy, chất lượng giải quyết KNTC được đảm bảo cả về trình tự, thủ tục và nội dung... Các đơn, thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, chưa sâu rộng đến cơ sở; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt tuyên truyền Chỉ thị 16. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị  trong tiếp công dân và giải quyết KNTC; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện về tiếp công dân, giải quyết KNTC; rà soát lại những vụ việc KNTC kéo dài để tham mưu giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cho các sở, ngành, địa phương…

Tin, ảnh: Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết